Dotazník rodičovských potřeb - Zkrácený

01
Nakolik je pro vás důležité, aby se učitel zaměřoval nejen na obsah výuky, ale budoval i vztahy mezi dětmi?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

02
Nakolik je pro vás důležité, aby učitel byl partnerem jak pro vzdělávání, tak pro výchovu vašeho dítěte?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

03
Nakolik je pro vás důležité, aby společenství rodičů mohlo ovlivňovat fungování a pravidla školy?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

04
Nakolik je pro vás důležité, aby stát kompletně hradil vzdělávání vašeho dítěte?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

05
Nakolik je pro vás důležité, aby vás jako rodiče škola finančně nezatěžovala?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

06
Nakolik je pro vás důležité, aby škola byla přirozeným rozšířením vašeho domácího prostředí?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

07
Nakolik je pro vás důležité, aby škola vašeho dítěte nabízela prostor pro vaši vlastní seberealizaci?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

08
Nakolik je pro vás důležité, aby škola zadávala dítěti domácí úkoly?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

09
Nakolik je pro vás důležité, aby se výuka nepřenášela formou domácí přípravy na rodiče?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

10
Nakolik je pro vás důležité, aby obsah vzdělávání vycházel ze školních osnov?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

11
Nakolik je pro vás důležité, aby rodiče měli možnost ovlivňovat obsah vzdělávání?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

12
Nakolik je pro vás důležité, aby vás školní hodnocení informovalo o tom, s čím byste měl/a dítěti pomoci?

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ