O projektu

Rodičovská typologie.cz je webová stránka určená pro rodiče, kteří společně s dětmi zvažují, jaký typ základní školy by pro děti byl vhodný, pro ředitele i pro zřizovatele škol. Stránka návštěvníkům umožní ověřit si, k jaké ze čtyř uvedených skupin rodičů mají nejblíže a jaký typ základní školy by jim i jejich dětem mohl vyhovovat. Stránka vychází z výzkumu rodičovských potřeb směrem ke školám a nástroje Q-sort analýza, se kterým dlouhodobě pracuje vzdělávací společnost School My Project, s.r.o.

Analýza obsahuje skupinu výroků o škole, vzdělávání, výchově obecně. Rodiče, kteří hledají školu pro své dítě nebo se zajímají o konkrétní školu, se k nim mohou vyjádřit. To samé udělají i zástupci školy. Vyhodnocené výsledky obou stran ukážou, nakolik jsou očekávání a postoje rodičů a škol v souladu či nesouladu. Analýza nemá sloužit k rozhodování o tom, zda dítě do školy přijmout či ne, má spíše být doplňujícím nástrojem při výběru školy pro obě strany - rodiče i školu, má být podnětem k přemýšlení, společné diskuze, ujasnění představ a očekávání a toho, zda budou či mohou být ve škole naplňovány.  

Základní verze stránky je návštěvníkům k dispozici zdarma. V nejbližší době bude zprovozněna rozšířená (již zpoplatněná) verze, která rodičům, ředitelům i zřizovatelům škol přinese ještě podrobnější informace a doporučení.

Více informací o projektu
Václav Zeman
Škola Můj Projekt / School My Project s.r.o.
+420 730 541 306
vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz